Vyjádření BK ARMEX Děčín k 5. utkání semifinále

Vyjádření BK ARMEX Děčín k 5. utkání semifinále 12.5.2024

Zranění Jordana Ogundirana
Po zhlédnutí videozáznamu nedokážeme zcela určit, jestli nesportovní faul loktem ústeckého hráče M. Rowana do obličeje hráče BK ARMEX Děčín J. Ogundirana mohl být posouzen jako diskvalifikační chyba. Nicméně se dle rozhodnutí rozhodčích na hřišti jednalo pouze o nesportovní chybu, nikoli diskvalifikující, a proto klub nebude podávat podnět k Disciplinární komisi NBL. Nejdůležitější zprávou však je, že vyšetření Jordana na CT neprokázalo závažnější poranění. Kromě hluboké tržné rány na čele, která mu byla ošetřena již včera v ústecké nemocnici, má však prozatim i bolesti hlavy. Jestli bude Jordan schopen nastoupit už v úterním utkání 6. semifinále zatím proto nelze predikovat.

Obvinění M. Svobody a T. Pomikálka
Bezprostředně po utkání obvinil trenér domácích J. Šotnar dva hráče BK ARMEX Děčín ze skutečností, které se nestaly tak, jak byly interpretovány. M. Svoboda se těsně před koncem hrací doby dostal do verbálního i nonverbálního konfliktu s fanouškem domácích, T. Pomikálek naznačil odplivnutí pod nohy domácího trenéra J. Šotnara. Obě situace, jakkoliv mohly být provedeny v emocích a v afektu, nejsou v souladu s klubovou filozofií BK Děčín a za oba incidenty se hráči i klub omlouvají. Do sportu takovéto chování jednoznačně nepatří a s hráči bylo jejich provinění okamžitě řešeno v rámci interních pravidel klubu. Bohužel byli ale oba hráči nařčeni v televizním rozhovoru a později i v dalších médiích z urážek, potažmo „flusance“, mířících přímo na trenéra J. Šotnara. Nic takového neproběhlo a s vyjádřením p. Šotnara nesouhlasíme. Věříme, že tato sdělení byla vyřčena taktéž v pozápasových emocích
a nebyla pouhým kalkulem směrem k dalšímu pokračování série.

Nepodání si rukou po utkání
Vzhledem ke špatným zkušenostem z loňského play off (T. Nichols – T. Vyoral) se naši hráči bezprostředně po skončení utkání rozhodli odejít do šatny bez podání rukou soupeři. Toto jejich rozhodnutí bylo čistě pragmatické a mělo zabránit dalším případným problémům. V žádném případě nemělo nic společného s nesportovním chováním nebo snad nerespektováním
soupeře, jak se nás v médiích snaží někteří lidé nařknout. Po skončení série, ať už dopadne jakkoli, si všichni naši hráči ruce se soupeřem podají a popřejí mnoho štěstí do dalších bojů.

Nepřítomnost lékaře na utkání
Ústecký klub nesplnil svoji povinnost, kdy musí být na utkání přítomen klubový lékař. Pro náš klub to bylo velmi šokující zjištění ve chvíli, kdy byl při zranění J. Ogundirana potřeba. Po utkání už jsme celou situaci neřešili a další řešení necháváme na sportovním řediteli NBL. V souvislosti s vyjádřeními ústeckého klubu v médiích však reagovat musíme. Pokud jsou pro někoho výsledky utkání nebo prohřešky proti etice přednější, než lidské zdraví, tak pro nás rozhodně ne! Absence lékaře je velká chyba a ne všichni si asi svým zlehčováním uvědomují závažnost takové situace. My jsme šťastní, že zranění našeho hráče (nebo kohokoli jiného) nemělo fatálnější následky. V praxi se tak naplno ukázalo, proč toto nařízení v pravidlech je.

Situace po zranění J. Ogundirana
Vzhledem k nepřítomnosti lékaře na utkání se o našeho zraněného hráče musela postarat naše lavička (později se k ní připojil lékař, přítomný v hledišti jako divák, za což mu zpětně děkujeme). Přestože otřesený a zkrvavený hráč ležel na střídačce hostů a situace byla velmi nepřehledná, rozhodčí opakovaně pobízeli náš tým k urychlenému zapojení se do hry. A to přestože nikdo v danou chvíli do hry připraven nebyl, včetně lavičky, která byla v té chvíli využita jako provizorní lehátko. Z následných protestů poté vyplynula druhá technická chyba trenéra T. Grepla a tím pádem jeho diskvalifikace. Nerozporujeme udělení technické chyby, ale nemůžeme souhlasit s velmi necitlivým a nešťastným postupem rozhodčích v situaci,
která se netýkala přímo hry.

Prosba k fanouškům
Chtěli bychom tímto poděkovat našim, ale i ústeckým fanouškům za to, jak podporují své týmy. Jste úžasní a dokazujete, jak moc je na severu basket populární. Zároveň bychom Vás ale chtěli moc požádat, aby Vaše podpora a fandění směřovaly především k hráčům Vašeho klubu. Respekt k soupeři, k rozhodčím a především k sobě samým navzájem je to, co je v basketbalu a ve sportu obecně to nejdůležitější. DĚKUJEME!

 

Nahoru