V Děčíně na basket až tisíc fanoušků

V Děčíně na basket až tisíc fanoušků 1.9.2020

Článek se souhrnnými informacemi o prodeji permanentek, vstupenek a organizaci domácích zápasů BK ARMEX Děčín v sezoně 2020/2021.

 

Prodej permanentek, Válečnických srDCovek a vstupenek

BK ARMEX Děčín spustil v druhé polovině srpna prodej permanentních vstupenek na sezonu 2020/21. V momentální situaci jsou restrikce od září nastaveny tak, že klub mohl začít s prodejem sezónních permanentek a Válečnických srDCovek bez většího omezení. 

Zároveň mohl klub díky uvolnění mimořádných opatření zahájit prodej vstupenek na svá domácí utkání.

Válečnická srDCovka

Novinkou pro letošní sezónu se stal prodej produktu Válečnická srDCovka, tedy speciální permanentní vstupenky za 5.000,- Kč, jako příležitost pro fanoušky ke zvýšené podpoře klubu.
Dosud byl hlavní možností podpořit svůj klub nákup klasické permanentky nebo partnerská spolupráce. Hlavním motivem je dát našim fanouškům a partnerům možnost podpořit klub svého srdce další formou. 

Válečníci si však velmi váží každého svého fanouška, ať už si koupí vstupenku na jedno utkání, sezonní permanentku nebo Válečnickou srDCovku. Všichni jsme srDCem Válečníci!

Aktuální pravidla vstupu na domácí utkání BK ARMEX Děčín

Vzhledem k současným mimořádným opatřením vyhlášeným MZČR, bude klub moci využít téměř plnou kapacitu ARMEX Sportcentra, což znamená umožnění vstupu až pro 1000 fanoušků. Vstup bude dle tohoto mimořádného opatření rozdělen do dvou oddělených sektorů takto:

  • tribuna A (žlutá), která bude mít vstup pro 500 fanoušků od restaurace Stodola, platba vstupenek možná pouze v hotovosti (s toaletami v 1. patře nad schody u vstupu)
  • tribuna B (modrá), která bude mít tradiční vstup pro 500 fanoušků (s toaletami pod schody na severní straně ARMEX Sportcentra)

Pro osoby s omezenou pohyblivostí zůstává v provozu výtah u modré tribuny nebo speciální bezbariérový vstup od recepce, tedy využití hlavního vchodu.

Obě tribuny budou mít oddělený veškerý provoz, tedy vlastní pokladnu s prodejem vstupenek, kontrolní skenner na vstupenky, toalety, atd.  Prosíme fanoušky, aby dodržovali oddělení obou tribun a respektovali značení orientačních tabulí.

Všechna domácí utkání budou provázet tato opatření:

  • všichni návštěvníci ARMEX Sportcentra musí mít zakrytá ústa a nos (rouška, šátek, atp.)
  • před vstupem do ARMEX Sportcentra platí povinnost použít dezinfekci rukou (u obou vstupů budou umístěny stojany)
  • po skončení utkání ani v jeho průběhu není dovolen vstup diváků na palubovku 
  • návštěvníci ARMEX Sportcentra jsou povinni dodržovat doporučené rozestupy 
  • návštěvníci ARMEX Sportcentra mohou v případě nutnosti obsadit pouze vyhrazená místa ve vyhrazených řadách a sektorech

Žádáme fanoušky o zodpovědné chování a zvážení své účasti v případě respiračních potíží.

Další informace
V případě, že možná budoucí mimořádná opatření Vlády ČR omezí kapacitu hal, klub si vyhrazuje právo umožnit vstup prvně příchozím majitelům Válečnických srdcovek a permanentních vstupenek, až do naplnění aktuálně povolené kapacity. Držitelé permanentních vstupenek, jimž by z kapacitních důvodů nebyl umožněn vstup na domácí utkání, získají možnost finanční slevy při nákupu permanentní vstupenky na sezonu 2021/2022. Výše této slevy by se odvíjela od počtu domácích zápasů, na které by držitelům permanentek nebyl umožněn vstup.

Děkujeme všem fanouškům za podporu, za pochopení a zejména za respektování zmiňovaných opatření.

 

 

Nahoru