OZNÁMENÍ BASKETBALOVÉHO KLUBU DĚČÍN Z.S.

OZNÁMENÍ BASKETBALOVÉHO KLUBU DĚČÍN Z.S. 15.1.2020

Dne 14. 1. 2020 na své schůzi výkonný výbor přijal za členy Spolku Město Děčín a společnost ARMEX. Při jednání výboru zastupoval město pan primátor Jaroslav Hrouda a společnost ARMEX Ing. Antonín Hlavsa. Město Děčín i společnost ARMEX se z pozice dosavadních partnerů staly členy Spolku s možností ještě aktivněji přispívat k rozvoji basketbalového hnutí v našem městě.

Výkonný výbor zvolil nové představenstvo a rozhodl ve smyslu stanov, že předsedou představenstva pro příští funkční období bude Ing. Jiří Šťastný, 1. místopředsedou pan Michal Kožený a 2. místopředsedou Mgr. Narcis Tomášek.

Dosavadní dlouholetý předseda pan Ing. Miroslav Chrastný se již dříve rozhodl ukončit své působení ve vedení klubu. Je potěšitelné, že přijal jednomyslně odsouhlasený návrh na jmenování čestným prezidentem. Touto čestnou funkcí chce klub vyjádřit uznání za zásadní dlouholeté zásluhy v rozvoji Spolku a basketbalového sportu nejen v našem městě

Nahoru