Arena Křešice

Arena Křešice 9.11.2021

Děčínská basketbalová veřejnost už nějaký čas tělocvičnu v ulici Vítězství vnímá pod názvem Arena Křešice. Příběh začátku spolupráce Střední školy lodní dopravy a technických řemesel a Basketbalového klubu tkví v potřebě mladých sportovců naleznout vnitřní sportoviště, jichž je (nejen) v Děčíně zoufalý nedostatek. Mládežnické celky Válečnic a Válečníků v současnosti sportují v sedmi různých tělocvičnách. V té křešické sportuje každý týden 14 týmů od deseti let po dospělé, což znamená návštěvu více než 120 dětí. 

První tréninky absolvovala družstva basketbalového klubu v Křešicích v ročníku 2015/16, aby se pak v další rozvinuly hodiny na téměř každodenní celé odpoledne. Na přelomu roku 2019 a 20 přišli zástupci Basketbalové klubu za vedením školy s návrhy na zvelebení vnitřních prostor haly. Velký dík zde patří vedení školy, jmenovitě paní ředitelce Janě Férové a její zástupkyni Kateřině Sellnerové za proaktivní přístup. 

Výčet změn, které se za poslední dva roky udály v Křešicích je dlouhý a začíná modernizací osvětlení, následuje pak výmalba a transformace bývalé posilovny na novou šatnu a nářaďovnu basketbalistů. Výmalba a vybavení vestibulu, nákup světelné tabule, revitalizace šaten, koupě strojního čističe podlahy, nákup nových skládacích futsalových branek a jejich krytí, pokrytí sloupů a odstranění nepoužívaného nářadí v prostorech za koši, výmalba samotné tělocvičny, pořízení a instalace nových ochranných sítí na okna, výzdoba tělocvičny brandingem s klubovými a školními motivy. 

V pondělí 8. listopadu se tak konala prezentace proměny tělocvičny SŠLD v Arenu Křešice za účasti krajské radní pro oblast školství, mládeže a sportu paní Jindry Zalabákové, paní ředitelky školy Jany Férové a Lukáše Jabora, jednatele společnosti Jabor pro s.r.o., která se na projektu rovněž významně podílela a také se sluší a patří vyjádřit vděčné poděkování. Modelové utkání žáků U14 a U15 slavnostně zahájila trojice vážených hostů, která si předtím se zájmem prohlédla vnitřní prostory a zároveň mohla z obdržených materiálů vidět stav před realizací změn.

Jindra Zalabáková, radní Ústeckého kraje: "Děkuji za pozvání, jsem nadšená z toho, co jsem tady viděla. Musím pochválit naší školu a naší paní ředitelku, která velmi kooperuje s Basketbalovým klubem. My jako Ústecký kraj podporujeme mládež, podporujeme sport. Z tohoto díla, které se tady díky spolupráci klubu a školy podařilo, a je skutečně krásné, máme ohromnou radost. Přejeme basketbalistům a sportovcům, aby jim tělocvična a přilehlé zázemí dělalo jenom radost."

Jana Férová, ředitelka SŠLD: "Já bych chtěla poděkovat Basketbalovému klubu Děčín za spolupráci, kterou tady předvádí, velmi si jí vážíme, protože to je mimo jiné významný zdroj příjmů pro školu, a samozřejmě se do budoucna budeme snažit pořád vylepšovat podmínky, v kterých tady sportovci a naši žáci fungují. Práce je tu ještě hodně, financí už tolik není, ale vždy když se chce, tak to jde a já pevně věřím, že budeme pokračovat dál."

Lukáš Jabor, jednatel Jabor pro s.r.o.: "Firma Jabor jako dlouholetý partner BK Děčín v oblasti reklamy a marketingu ráda podporuje mládež. Nejen basketbal, ale i volejbal. Je nám ctí, že jsme tento projekt mohli podpořit, rádi jsme naše dílo viděli v reálné praxi. A věříme, že děčínská mládež v budoucnu pozvedne i A-tým a bude generovat další místní ligové hráče."

Jakub Důra, sportovní manažer klubu: "Jsme velmi vděční za spolupráci se SŠLD a její přístup ke zvelebování tohoto sportoviště. Pro Basketbalový klub je Arena Křešice po ARMEX Sportcentru druhým domovem a teď jsme na to, jak to tu vypadá náležitě hrdí. Velký dík tedy patří vedení školy a také společnosti Jabor, která dlouhodobě pomáhá s tvorbou válečnického brandu. V neposlední řadě bych rád poděkoval správci ARMEX Sportcentra Vláďovi Ebrtovi a také našemu trenérskému týmu, což byla klíčová síla pro mnohé úpravy svépomocí."

Hala a tělocvičny s rozměrově regulérním basketbalovým hřištěm (28x15 metrů) jsou v padesátitisícovém Děčíně pouze tři, z nichž pouze jedna má i požadované dvoumetrové ochranné výběhové zóny. Z pohledu basketbalu, který je v tuto chvíli sportem číslo jedna, jde o politováníhodnou záležitost, z pohledu ostatních sportů, z nichž některé potřebují větší hrací prostor, jde o situaci tragickou. O to více si klub cení spolupráce se školou a děkuje za ní i touto cestou

 

Foto: Veronika Kučírková - děkujeme

Nahoru