Air Products

Air Products 7.6.2021

Hrdý partner BK Děčín!

Dalším dlouhodobým a významným podporovatelem děčínských Válečníků, kterého v rámci našeho seriálu o partnerech, bez kterých by basketbal v Děčíně nemohl na takové úrovni existovat, je společnost Air Products. Vzájemná spolupráce sahá do začátku tohoto milénia a jedním z nejvýznamnějších partnerů se Air Products stal v roce 2015. Proto má i tato společnost nemalý podíl na úspěších, kterých BK ARMEX Děčín dosáhl.

Společnost Air Products je přední nadnárodní společnost zabývající se výrobou průmyslových plynů a souvisejících technických zařízení. Air Products působí na světových trzích již od roku 1940 a v České republice více než 30 let. Její produkty a služby podporují širokou škálu odvětví – od rafinérií, chemického a strojírenského průmyslu přes výrobu elektrotechniky, zpracovatelský průmysl a potravinářství až po speciální užití v medicíně a vědě. Air Products zaměstnává více než 19 000 lidí v 50 zemích světa. Společnost dosáhla v roce 2020 obrat ve výši 8,9 miliard USD.

Air Products je rovněž světovým lídrem v dodávkách technologií a zařízení pro zpracování zkapalněného zemního plynu. Společnost vyvíjí, navrhuje, staví, vlastní a provozuje některé z největších světových průmyslových plynárenských projektů. To zahrnuje projekty v oblasti zplyňování, které udržitelně přeměňují bohaté přírodní zdroje na syntetický plyn pro výrobu vysoce hodnotné energie, paliv a chemikálií, projekty na zachytávání uhlíku a světové projekty bezuhlíkového vodíku, které podporují globální ekologickou dopravu a přechod na bezemisní energetiku.

Společnost klade maximální důraz na udržitelný rozvoj, který vnímá jako vyšší poslání svého byznysu. Za aktivity společenské odpovědnosti získává každoročně řadu mezinárodních prestižních ocenění. A stejného uznání se jí dostává za výsledky v ochraně a zlepšování životního prostředí a pracovních podmínek.

Do ČR vstoupila v roce 1990 a úspěšně vybudovala výrobní a distribuční síť, prostřednictvím které zajišťuje produkty a služby jak pro desítky velkých zákazníků, tak i pro stovky drobných odběratelů. V Děčíně provozuje plnící stanici s 300 barovou technologií. Do lahví zde plní argon, dusík, kyslík, směsi a další inertní plyny. V Ústeckém kraji mohou zákazníci využít celkem sedm poboček, které Air Products provozuje formou agenturního zastoupení. V Záluží u Litvínova má společnost své Centrum průmyslových plynů a klíčovou provozovnu ve výrobním areálu Unipetrolu s moderním technologickým zařízením na dělení vzduchu a výrobu průmyslových plynů. Z této provozovny dodává kapalné produkty nejen pro potřeby společnosti Unipetrol, ale i ostatním zákazníkům v České republice a ve střední Evropě. 

Také v ČR společnost podporuje celou řadu veřejně prospěšných projektů, o kterých aktivně spolurozhodují sami zaměstnanci. Je na nich, aby určili, koho podpoří, takže finanční dary nekončí anonymně ve velké nadaci. Zaměstnanci v jednotlivých regionech tak mohou získat peníze na aktivity, které jsou přímo propojené s jejich každodenními životy. Ročně se tak realizují na dvě desítky menších projektů, které jim pomáhají zlepšit životní podmínky a sociální vztahy v jejich komunitách. Kromě finanční podpory se zaměstnanci do prospěšných činností sami aktivně zapojují a pomáhají při jejich realizaci. 

Nahoru